Từ năm 2016

Blancco chính thức trở thành đối tác chiến lược với NTS Hà Nội 
trong việc phát triển và cung cấp giải pháp tẩy xóa dữ liệu tại Việt Nam.
  •  Giải pháp và dịch vụ cung cấp cho khách hàng là niềm tự hào của NTS Hà Nội. Bất cứ yêu cầu nào, bất cứ cuộc gọi nào cũng được theo dõi chặt chẽ với một cơ chế làm việc chuyên nghiệp. Thông qua thủ tục làm việc, bất cứ khi nào khách hàng gọi NTS Hà Nội, lãnh đạo cao nhất của NTS Hà Nội luôn ở vị trí giám sát nhằm đảm bảo rằng yêu cầu của khách hàng được đáp ứng.

Tin Tức Mới Nhất

ĐỐI TÁC CHÍNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT