Giải pháp và dịch vụ cung cấp cho khách hàng là niềm tự hào của NTS Hà Nội. Bất cứ yêu cầu nào, bất cứ cuộc gọi nào cũng được theo dõi chặt chẽ với một cơ chế làm việc chuyên nghiệp. Thông qua thủ tục làm việc, bất cứ khi nào khách hàng gọi NTS Hà Nội, lãnh đạo cao nhất của NTS Hà Nội luôn ở vị trí giám sát nhằm đảm bảo rằng yêu cầu của khách hàng được đáp ứng.

 Không ngừng hoàn thiện và thực sự cam kết với khách hàng là những yếu tố đã làm cho NTS Hà Nội trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất cho mọi nhu cầu trong lĩnh vực ICT.  NTS Hà Nội sẽ trở thành một trong những Công ty hàng đầu tại Việt Nam trong việc cung cấp giải pháp, sản phẩm và dịch vụ; thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong thị trường Công nghệ Truyền thông (ICT).